Krzeszów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Krzeszów

ul. Rynek 2
37-418 Krzeszów
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krzeszów

Rynek 2 2
37-418 Krzeszów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Krzeszów

ul. Rynek 2
37-418 Krzeszów
Polska