Kroczyce

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kroczyce

Bat. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
Polska