Kozy

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Kozy

ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kozy

Szkolna 1
43-340 Kozy
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kozy

ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
Polska