Koszyce

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Koszyce

ul. Nowa 14
32-130 Koszyce
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koszyce

Łokietkówny 14
32-130 Koszyce
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Koszyce

ul. Elżbiety Łokietkówny 14
32-130 Koszyce
Polska