Konopnica

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Konopnica

ul. Rynek 15
98-313 Konopnica
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Konopnica

Rynek 15
98-313 Konopnica
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Konopnica

Kozubszczyzna 127B
21-030 Konopnica
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Konopnica

ul. Rynek 15
98-313 Konopnica
Polska