Konarzyny

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Konarzyny

Szkolna 7
89-607 Konarzyny
Polska

Urząd Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Konarzyny

Szkolna 11
89-607 Konarzyny
Polska