Klonowa

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Klonowa

ul. Ks. Józefa Dalaka 2
98-273 Klonowa
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Klonowa

Ks. Józefa Dalaka 2
98-273 Klonowa
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Klonowa

ul. Księdza Dalaka 2
98-273 Klonowa
Polska