Kłaj

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kłaj

Płachcińskiego 652
32-015 Kłaj
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kłaj

Kłaj 655
32-015 Kłaj
Polska

Urząd Gminy Kłaj

ul. Kłaj 655
32-015 Kłaj
Polska