Kiszkowo

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Kiszkowo

ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo
Polska

Urząd Gminy Kiszkowo

ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kiszkowo

Szkolna 2
62-280 Kiszkowo
Polska