Kaczory

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Kaczory

ul. Dworcowa 22
64-810 Kaczory
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kaczory

Dworcowa 22
64-810 Kaczory
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kaczory

ul. Dworcowa 22
64-810 Kaczory
Polska