Jeziorzany

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Jeziorzany

ul. Rynek 22
21-146 Jeziorzany
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Jeziorzany

Rynek 22
21-146 Jeziorzany
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Jeziorzany

ul. Rynek 22
21-146 Jeziorzany
Polska