Jerzmanowice-Przeginia

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Jerzmanowice-Przeginia

Jerzmanowice 372 B
32-048 Jerzmanowice-Przeginia
Polska