Jeleniewo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Jeleniewo

ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jeleniewo

Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Jeleniewo

ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
Polska