Goleszów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Goleszów

Cieszyńska 29
43-440 Goleszów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Goleszów

ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów
Polska