Godziszów

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Godziszów

Godziszów Trzeci 121 A
23-302 Godziszów
Polska

Urząd Gminy Godziszów

ul. Godziszów Trzeci 121a
23-302 Godziszów
Polska