Gizałki

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Gizałki

ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki

Kaliska 23
63-308 Gizałki
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Gizałki

ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
Polska