Gierałtowice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Gierałtowice

Powstańców Śl. 1
44-186 Gierałtowice
Polska