Gąsawa

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie

Żnińska 19
88-410 Gąsawa
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Gąsawa

ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa
Polska

Urząd Gminy w Gąsawie

ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa
Polska