Galewice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Galewice

ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach

Wieluńska 5
98-405 Galewice
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Galewice

ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice
Polska