Dziadowa Kłoda

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Dziadowa Kłoda

ul. Oleśnicka 1
56-504 Dziadowa Kłoda
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dziadowa Kłoda

Słoneczna 7c
56-504 Dziadowa Kłoda
Polska