Dobrcz

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Dobrcz

ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrcz

Długa 54
86-022 Dobrcz
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Dobrcz

ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
Polska