Czerniewice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Czerniewice

ul. Mazowiecka 42
97-216 Czerniewice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czerniewice

Mazowiecka 42
97-216 Czerniewice
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Czerniewice

ul. Mazowiecka 42
97-216 Czerniewice
Polska