Czemierniki

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Czemierniki

ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czemierniki

Zamkowa 21
21-306 Czemierniki
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Czemierniki

ul.Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
Polska