Chełmiec

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Chełmiec

ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
Polska

Urząd Gminy Chełmiec

ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełmiec

Marcinkowicka 6
33-395 Chełmiec
Polska