Brąszewice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Brąszewice

ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brąszewice

Starowiejska 1
98-277 Brąszewice
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Brąszewice

ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice
Polska