Borkowice

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Borkowice

ul. Ogrodowa 9
26-422 Borkowice
Polska

Urząd Gminy Borkowice

ul. Ogrodowa 9
26-422 Borkowice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice

Ogrodowa 9
26-422 Borkowice
Polska