Bircza

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Bircza

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bircza

Parkowa 3
37-740 Bircza
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Bircza

ul.Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
Polska