Bardo

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Bardo

ul. Rynek 2
57-256 Bardo
Polska