Bakałarzewo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Bakałarzewo

ul. Rynek 3
16-423 Bakałarzewo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bakałarzewo

Rynek 3
16-423 Bakałarzewo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Bakałarzewo

ul. Rynek 3
16-423 Bakałarzewo
Polska